Regeneracje bloków śrubowych spręzarki

Bloki śrubowe to kluczowe elementy kompresorów śrubowych, które służą do wytwarzania i dostarczania sprężonego powietrza lub gazu do różnych zastosowań w przemyśle, medycynie, motoryzacji i innych branżach. Bloki śrubowe składają się z dwóch wirników, które obracają się w przeciwnych kierunkach i sprężają medium między swoimi łopatkami. Bloki śrubowe są narażone na duże obciążenia mechaniczne, termiczne i chemiczne, co prowadzi do ich stopniowego zużycia i pogorszenia parametrów pracy. Dlatego ważne jest, aby poddawać je regularnej konserwacji i regeneracji. W tym artykule omówimy, na czym polega regeneracja bloków śrubowych, jak często ją wykonywać i jakie są jej korzyści.

Regeneracja bloków śrubowych

Oferta

Na czym polega regeneracja bloków śrubowych sprężarki?

Regeneracja bloków śrubowych to zbiór czynności serwisowych, które mają na celu przywrócenie blokom śrubowym pierwotnej sprawności i niezawodności. Regeneracja bloków śrubowych obejmuje m.in.:

=

Demontaż bloku śrubowego sprężarki z kompresora i jego dokładne oczyszczenie z oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń

=

Diagnostykę stanu technicznego bloku śrubowego, w tym pomiar zużycia i luzów wirników, łożysk, uszczelek, sprężyn, czujników, itp.

=

Wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych części, takich jak łożyska, uszczelki, sprężyny, czujniki, itp.

=

Regenerację wirników, polegającą na ich szlifowaniu, polerowaniu, hartowaniu, chromowaniu lub pokrywaniu specjalnymi powłokami, w celu zwiększenia ich odporności na zużycie i korozję

=

Montaż bloku śrubowego i jego ponowne wyważenie, w celu zapewnienia prawidłowej geometrii i synchronizacji wirników

=

Testowanie bloku śrubowego pod kątem szczelności, wydajności, ciśnienia, temperatury, hałasu, drgań, itp.

Regeneracja bloków śrubowych spręzarki

Regeneracja bloków śrubowych powinna być wykonywana przez specjalistyczną firmę, która dysponuje odpowiednim sprzętem, narzędziami i wiedzą. Regeneracja bloków śrubowych powinna być wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta bloku śrubowego lub według indywidualnych potrzeb klienta.

Jak często wykonywać regenerację bloków śrubowych?

Częstotliwość wykonywania regeneracji bloków śrubowych zależy od wielu czynników, takich jak:

serwis kompresorów

Oferta

Częstotliwość wykonywania regeneracji bloków śrubowych sprężarki zależy od wielu czynników, takich jak:

=

Rodzaj i model kompresora i bloku śrubowego (np. z wtryskiem oleju lub bezolejowy, o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej, o stałym lub zmiennym stopniu sprężania, itp.)

=

Warunki pracy kompresora i bloku śrubowego (np. obciążenie, temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, jakość oleju i sprężonego medium, itp.)

=

Jakość i częstotliwość konserwacji bieżącej i przeglądów okresowych kompresora i bloku śrubowego

=

Występowanie i rozwiązywanie awarii i usterek kompresora i bloku śrubowego

Zazwyczaj regeneracja bloków śrubowych wykonywana jest co kilka lat lub po przepracowaniu określonej liczby godzin. Przykładowo, dla bloków śrubowych z wtryskiem oleju zaleca się regenerację co 30-40 tys. godzin pracy, a dla bloków śrubowych bezolejowych co 10-15 tys. godzin pracy. Jednak ostateczna decyzja o terminie regeneracji powinna być podjęta na podstawie analizy stanu technicznego bloku śrubowego i kosztów związanych z jego eksploatacją.

Oferta

Regeneracja bloków śrubowych ma wiele zalet, takich jak:

=

• zapobieganie awariom i uszkodzeniom bloków śrubowych, które mogą być kosztowne i niebezpieczne dla personelu i otoczenia

=

Przedłużanie żywotności i niezawodności bloków śrubowych, co zwiększa rentowność inwestycji i satysfakcję klientów

=

Zwiększanie wydajności i efektywności energetycznej bloków śrubowych, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i ochronę środowiska

=

Spełnianie wymogów prawnych i norm jakościowych dotyczących bloków śrubowych i instalacji sprężonego medium

Regeneracja bloków śrubowych to ważna czynność serwisowa, która zapewnia sprawne i niezawodne działanie kompresorów śrubowych i instalacji sprężonego medium. Wykonywanie tej czynności przez specjalistyczną firmę gwarantuje wysoką jakość usług, zgodność z normami i przepisami, a także oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki temu można cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania bloków śrubowych, takimi jak wydajność, efektywność i niezawodność.

Kontakt

PHU "KOMPRESOR-SERWIS" Rafał Błaźniak

Adres: Al. Targowa 7D/4G, 41-503 Chorzów

NIP 123-041-22-21

biuro@kompresor-serwis.pl

Koordynator ds. sprzedaży i serwisu:

Aleksandra Bednarek – +48 512 007 455

serwis@kompresor-serwis.pl

Dział Sprzedaży:

Beata Dudek: + 48 501 124 790

sprzedaz@kompresor-serwis.pl

Serwis:

+48 512 007 455

+ 48 501 124 790

+48 501 236 751

serwis@kompresor-serwis.pl

Call Now Button