Trawienie chemiczne chłodnic

Chłodnice to urządzenia, które służą do obniżania temperatury sprężonego powietrza lub gazu poprzez wymianę ciepła z innym medium, np. wodą lub powietrzem. Chłodnice są niezbędne dla prawidłowego działania kompresorów i instalacji sprężonego medium, ponieważ zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się i uszkodzeniu urządzeń, a także poprawiają jakość i wydajność sprężonego medium. Chłodnice są jednak narażone na działanie różnych czynników, które mogą powodować ich zanieczyszczenie, korozję, osadzanie się kamienia, ubytki i uszkodzenia mechaniczne. Dlatego ważne jest, aby poddawać je regularnej konserwacji i czyszczeniu, w tym trawieniu chemicznemu. W tym artykule omówimy, na czym polega trawienie chemiczne chłodnic, jak często je wykonywać i jakie są jego korzyści.

Trawienie chemiczne chłodnic

Oferta

Na czym polega trawienie chemiczne chłodnic?

Trawienie chemiczne chłodnic to zbiór czynności serwisowych, które mają na celu usunięcie zanieczyszczeń, korozji i kamienia z powierzchni i kanałów chłodnic. Trawienie chemiczne chłodnic polega na zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych, które reagują z niepożądanymi substancjami i rozpuszczają je lub odrywają od chłodnicy. Trawienie chemiczne chłodnic obejmuje m.in.:

=

Demontaż chłodnicy z kompresora i jej dokładne oczyszczenie z oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń

=

Przygotowanie roztworu trawiennego, który składa się z wody i odpowiedniego środka chemicznego, np. kwasu solnego, kwasu fosforowego, kwasu cytrynowego, kwasu octowego, itp. Rodzaj i stężenie środka chemicznego zależy od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia chłodnicy.

=

Zanurzenie chłodnicy w roztworze trawiennym lub przepompowanie roztworu przez kanały chłodnicy, w zależności od konstrukcji i wielkości chłodnicy

=

Utrzymanie odpowiedniego czasu i temperatury trawienia, które zależą od rodzaju i stężenia środka chemicznego oraz stopnia zanieczyszczenia chłodnicy.

=

Spłukanie chłodnicy czystą wodą, aby usunąć resztki roztworu trawiennego i zanieczyszczeń

=

Neutralizacja chłodnicy, polegająca na zastosowaniu roztworu zasadowego, np. wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, węglanu sodu, itp., aby zneutralizować kwasowość chłodnicy i zapobiec dalszej korozji

=

Suszenie i konserwacja chłodnicy, polegająca na zastosowaniu środków antykorozyjnych i smarujących, np. oleju, wazeliny, itp., aby zabezpieczyć chłodnicę przed wilgocią i utlenianiem

=

Montaż chłodnicy i jej ponowne uruchomienie

Trawienie chemiczne chłodnic

Trawienie chemiczne chłodnic powinno być wykonywane przez specjalistyczną firmę, która dysponuje odpowiednim sprzętem, narzędziami i wiedzą. Trawienie chemiczne chłodnic powinno być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta chłodnicy lub według indywidualnych potrzeb klienta.

serwis kompresorów

Oferta

Jak często wykonywać trawienie chemiczne chłodnic?

Częstotliwość wykonywania trawienia chemicznego chłodnic zależy od wielu czynników, takich jak:

=

Rodzaj i model kompresora i chłodnicy (np. z wtryskiem oleju lub bezolejowy, o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej, o stałym lub zmiennym stopniu sprężania, itp.)

=

Warunki pracy kompresora i chłodnicy (np. obciążenie, temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, jakość oleju i sprężonego medium, itp.)

=

Jakość i częstotliwość konserwacji bieżącej i przeglądów okresowych kompresora i chłodnicy

=

Występowanie i rozwiązywanie awarii i usterek kompresora i chłodnicy

Zazwyczaj trawienie chemiczne chłodnic wykonywane jest co kilka miesięcy lub co kilka tysięcy godzin pracy. Jednak ostateczna decyzja o terminie trawienia chemicznego powinna być podjęta na podstawie analizy stanu technicznego chłodnicy i kosztów związanych z jej eksploatacją.

Oferta

Jakie są korzyści z trawienia chemicznego chłodnic?

Trawienie chemiczne chłodnic ma wiele zalet, takich jak:

=

Zapobieganie awariom i uszkodzeniom chłodnic, które mogą być kosztowne i niebezpieczne dla personelu i otoczenia

=

Zwiększanie wydajności i efektywności energetycznej chłodnic, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i ochronę środowiska

=

Przedłużanie żywotności i niezawodności chłodnic, co zwiększa rentowność inwestycji i satysfakcję klientów

=

Spełnianie wymogów prawnych i norm jakościowych dotyczących chłodnic i instalacji sprężonego medium

Trawienie chemiczne chłodnic to ważna czynność serwisowa, która zapewnia sprawne i niezawodne działanie kompresorów i instalacji sprężonego medium. Wykonywanie tej czynności przez specjalistyczną firmę gwarantuje wysoką jakość usług, zgodność z normami i przepisami, a także oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki temu można cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania chłodnic, takimi jak wydajność, efektywność i niezawodność.

Kontakt

PHU "KOMPRESOR-SERWIS" Rafał Błaźniak

Adres: Al. Targowa 7D/4G, 41-503 Chorzów

NIP 123-041-22-21

biuro@kompresor-serwis.pl

Koordynator ds. sprzedaży i serwisu: Aleksandra Bednarek – +48 512 007 455 serwis@kompresor-serwis.pl Dział Sprzedaży: Beata Dudek: + 48 501 124 790 sprzedaz@kompresor-serwis.pl Serwis: +48 512 007 455 + 48 501 124 790 +48 501 236 751 serwis@kompresor-serwis.pl

Call Now Button